Föreståndare för missionsförsamlingen.

Min fosterpappa Oskar var nog känd som en ganska hederlig person. Han var strängt religiös och hade mycket bestämda åsikter. Jag blev uppfostrad i Herrans tukt och förmaning men ingen stryk och aga förekom, han hade ett gott humör och var mycket skojfrisk. Jag hade en väldig respekt för honom men minns honom som en god människa och duktig söndagsskollärare.  Minns särskilt höstauktionen. Alla gåvor som bygdens folk skänkte. Osten som var ystad hos hulda och Oskar gick till högsta belopp och blev förstärkning till missionsföreningen. 

Här står min fosterpappa i predikostolen Rölanda Östra missionshus.