Ett stort tack till er på cafe Billingsfors,för vänligt bemötande och god service.